93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

PORTAL CLIENTS

PORTAL CLIENTSÉs una PLATAFORMA DE GESTIÓ ONLINE que permet posar a disposició dels clients del despatx una comunicació personalitzada a través d´internet.

Amb el portal rebrà un assessorament on-line, tenint la seva documentació a la seva disposició 24 hores.
Un expert revisarà les dades i les seves liquidacions.
El contacte és personalitzat a les seves necessitats tant telefònicament com en el despatx professional.

És un nou entorn de comunicació que té uns avantatges relevants:

Comunicats

Tindrà comunicació automàtica per e-mail o sms entre el despatx i els clients cada cop que es publiquen nous documents en el portal o els clients cursen noves sol.licituts.

El seu assessor li podrà enviar les nòmines, balanços, impressos etc.
Tot el que vostè precisi, a part de estar informat de les novetats que succeeixen i li poden afectar a vostè.

Sol·licituds

Podrà enviar incidències de nòmina, comunicats d´accident, altes i baixes de treballadors, aclaracions que necessiti etc.

Arxiu documental

Totes les dades fiscals, laborals, comptables que el despatx tingui de vostè se li podrà facilitar.

Agenda

Rebrà via e-mail tots els avisos fiscals, laborals, etc... (dia inici de campanya de renda, venciment de contractes de treballadors, inici de periode de liquidació d´impressos, etc...)

Seguretat

EL PROTOCOL DE SEGURETAT PERMET GARANTIR LA CONFIDENCIALITAT EN LA COMUNICACIÓ I HOSTATJAMENT DE LA INFORMACIÓ.

 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es