93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS DE COMPRA VENDA D'EMPRESES

SERVEIS DE COMPRA VENDA D'EMPRESES

Des del moment en què el client contracta els nostres serveis, comença un procés clarament estructurat orientat a obtenir el major valor possible en l'operació.
La confidencialitat és decisiva en aquest tipus d'operacions, per això garantim la màxima confidencialitat en el nostre treball, amb el compromís de preservar els interessos i la generació de valor per als nostres clients.

La nostra missió serà identificar el comprador idoni, amb un plantejament estructurat i flexible que es divideix en les 4 fases següents:

1. SIGNATURA DEL MANDAT
Se signa el mandat de venda, en el qual, es reflecteixen les condicions de l'acord de col.laboració (treball a desenvolupar, honoraris, exclusivitat, resolució de conflictes, etc.) on GESTORIA Narsa actuarà com a assessora en relació amb el projecte d'alienació de l'empresa.

2. VALORACIÓ I QUADERN DE VENDA
En aquesta fase es generarà la documentació necessària perquè qualsevol potencial candidat realitzi l'anàlisi necessari per avaluar l'oportunitat d'inversió proposada.

3. SELECCIÓ DE CANDIDATS
Un cop el procés estigui en marxa es realitzarà una selecció dels possibles candidats de conformitat amb el client i es començaran la realització dels contactes inicials amb els potencials compradors.

4. FASE MÀRQUETING
Un cop els interessats en l'operació de compra han presentat les ofertes vinculants, el client seleccionarà d'entre tots, aquells que millor s'ajustin als requeriments exigits.

Tot el procés serà finalitzat calculant dels efectes fiscals que en l'operació puguin acreditar, analitzant les alternatives fiscals, tramitant i liquidant taxes i impostos, registrant les escriptures i finalitzant tots els tràmits necessaris en l'operació.

 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es