93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS ÀREA LABORAL

ASSESSORIA I GESTIÓ LABORAL

  • Confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels TC2 i TC1 a través del Sistema Xarxa de la Seg Social)
  • Documents d'alta i baixa dels treballadors (igualment a través del Sistema Xarxa), inclosos contractes, pròrroga, cartes d'avís de finalització de contracte, propostes de liquidació, liquidacions, certificats de empresa ...
  • Confecció de la Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.
  • Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.
  • Acomiadaments, Expedients de regulació d'ocupació.
  • Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas concret.
  • Presentació de tota la documentació que es confecciona a les oficines públiques pertinents: Hisenda, INEM, Seguretat Social ...
  • Assessorament respecte a qualsevol incidència que hi pugui haver amb els empleats, així com amb els organismes públics amb els que habitualment es treballa: INEM, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA ...
  • Tramitació de prestacions d'atur, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
 

Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es