93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS ÀREA COMPTABLE-FINANCERA

GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERA

Sovint, les petites empreses no disposen del personal administratiu necessari per poder portar una comptabilitat, de manera que, sovint, aquesta es retarda i no disposa de dades fiables sobre la situació de l'empresa.

L'objectiu que ens hem marcat en aquesta àrea consisteix bàsicament en donar resposta a la necessitat de confeccionar la comptabilitat, nascuda de l'obligació legal, pretenent que vostè tingui a temps resultats fiables per poder prendre decisions sobre dades actuals.

Li oferim confeccionar la comptabilitat diària i els llibres oficials: llibre diari, balanç de situació, llibre de pèrdues i guanys, llibre de factures emeses, llibre de factures rebudes, llibre d'ingressos i despeses, llibre de béns d'inversió.

Tots els nostres serveis estan completament informatitzats, la qual cosa permet una major rapidesa i agilitat en el nostre servei:

 • Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client en els nostres ordinadors.
 • Col.laboració amb les empreses per a l'adequació de les comptabilitats endarrerides.
 • Presentació dels balanços i comptes d'Explotació periòdicament i amb l'assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa.
 • L'assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions.
 • Es confeccionen comptabilitats analítiques i pressupostàries de costos de l'empresa.
 • A través de la PLATAFORMA DE GESTIÓ ONLINE es pot confeccionar la comptabilitat necessària per a un autònom de llibres d'ingressos i despeses a través d'Internet.
 • Elaboració de la seva comptabilitat oficial i de costos.
 • Elaboració del pressupost anual i seguiment trimestral, analitzant les possibles desviacions.
 • Assessorament sobre possibles opcions de finançament a curt termini i llarg termini.
 • Tramitació davant institucions competents.
 • Anàlisi dels principals ràtios economicofinanceres de l'empresa.
 • Anàlisi de dades.
 • Assessorament en operacions de lísing, rènting, factoring, confirming, ...

ESPECIALITZACIONS

 • Adaptació de comptabilitats endarrerides.
 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es