93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS

ÀREA FISCAL

Els serveis que oferim és una planificació fiscal i anàlisi de l´impacte dels canvis legislatius , així com representació i estudi d´inspeccions tributàries , recursos i reclamacions en la vía administrativa i contenciós administratiu.

ÀREA LABORAL

El departament de laboral assessora en totes les matèries relatives a les relacions laborals, polítiques de remuneració, seguretat social, inspeccions de treball i règim sancionador.

ÀREA COMPTABLE

Li oferim portar la comptabilitat diària i confecció dels llibres oficials: LLibre Diari , Balanços de Sumes i Saldos, Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Llibre de béns d'inversió, Llibre de factures emeses, Llibre de factures rebudes, etc..

ÀREA D'ASSEGURANCES

Es realitzen propostes d´assegurances personalitzades amb les garanties que es sol·liciten, determinant la millor opció i més interessant pel client.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Li oferim la nostra professionalitat administrant acuradament les comunitats sempre dins la legalitat present, millorant el servei i reduïnt els costos.

ÀREA MERCANTIL

L´objectiu és donar resposta a la necessitat d´adequarse a la normativa mercantil.

PORTAL CLIENTS

És una PLATAFORMA DE GESTIÓ ONLINE que permet posar a disposició dels clients del despatx una comunicació personalitzada a través d´internet.

 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es